onkruid op de stoep

Verbod chemische onkruidbestrijding

Op 30 maart 2016 is het verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen definitief geworden. Op deze datum is het wijzigingsbesluit gepubliceerd voor het verbod op professioneel gebruik van gewasmiddelenbestrijding buiten de landbouwsector. Hier kunt u het gehele wijzigingsbesluit lezen.

De beste en milieuvriendelijkste manier

Wij bestrijden onkruid volgens een revolutionaire wijze én zonder het gebruik van chemische middelen. Door onkruid te besproeien met heet water (99,5 °C) wordt de celstructuur vernietigd en wordt de plant tot in de wortel bestreden. Onze werkwijze ligt tot 30% hoger dan bij andere alternatieve methoden en zijn er tot 60% minder behandelingen nodig waardoor wij economisch gezien óók het beste alternatief kunnen bieden.

Aantoonbaar het meest effectief

De universiteiten van Gent (BE), Kopenhagen (DK) en de universiteit van Wageningen (NL) trekken unaniem de conclusie dat onkruid bestrijden met heetwater één van de meest effectieve methodes is. Zie grafiek (uit onderzoek van Prof. P. Kristoffersen / Universiteit van Kopenhagen):

grafiek wat weergeeft hoe effectief onkruidbestrijding is met kokend water

Conclusie:

  • Met heet water is met een lage behandelfrequentie het beste resultaat bereikt;
  • Slechts 4 behandelingen per jaar (t.o.v. 8 behandelingen bij hetelucht / branden;
  • Substantieel lager onkruidpercentage gedurende het gehele jaar (t.o.v. alle andere methoden).

De voordelen van onze methode:

Effectief, economisch en efficiënt

In tegenstelling tot andere niet-chemische methoden zoals b.v. branden, hete lucht of mechanische methoden, is het bewezen dat onkruidbestrijding met heet water veel effectiever, kostenefficiënte en tijdbesparender is. Zo heeft onze methode tot 60% minder behandelingen nodig en zijn wij tot 30% sneller dan andere alternatieve methoden.

Werkt ook tegen mos en algen

Met heet water kunnen ook mos en algen worden verwijdert.

Geen brandgevaar, geen schade aan infrastructuur

In tegenstelling tot vele andere alternatieve methoden van onkruidbestrijding, heerst er met heet water geen brandgevaar en ook mechanische schade aan de behandelde oppervlakken is uitgesloten.

Hoog waterdebiet voor een grotere werksnelheid

Wij hebben een hoog waterdebiet en garanderen hiermee een optimale werksnelheid bij een gering waterverbruik.